Även Eckerö skall leva.

Ombyggnaden av Eckerö post- och tullhus ska enligt landskapsregeringen, först förverkligas i ett senare skede. Det är synd, Eckerös framgång och viktigaste näring har alltid varit turismnäringen, det syns på antalet turistanläggningar, många entreprenörer och det breda utbudet av turistattraktioner och logi-alternativ. Få är de Eckeröbor som under sitt yrkesverksamma liv aldrig jobbat inom turism […]

Läs mer Även Eckerö skall leva.

Inte läge att bli bakefter!

Resenärer tar sig till Åland med allt mer miljövänliga passagerarfärjor. Städer och områden omkring oss tar den uppkomna pandemisituationen i akt att genom en grön omställning möta framtidens krav och behov. Trots pågående pandemi och dess utmaningar ligger klimatkrisen inte i karantän. I rapport efter rapport om privatbilismens påverkan på närmiljön, havet och luften vi […]

Läs mer Inte läge att bli bakefter!

En vass miljöpolitik

Syntolkning: Bilden föreställer Jessy som håller ett anförande i talarstolen i Ålands Lagting. Jessy har svart kavaj och ljust rosa tröja på sig. Ålands socialdemokraters ros-logo och textlogo finns överst i bilden. Texten nere på bilden lyder Klimatkrisen är akut och även Åland måste snabbt minska utsläppen! Det är en absolut nödvändighet! Om man är […]

Läs mer En vass miljöpolitik

Är regeringen med på tåget?

I Finland känner skolorna och de studerande till tidpunkten då den utökade läroplikten införs, nämligen 1.8.2021 Omställning pågår och man upphandlar nödvändigt studiematerial för att göra utbildningen avgiftsfri tillgänglig för alla oavsett familjens ekonomiska situation. Det är klokt , samordnade upphandlingar med framförhållning är bättre än små och akuta sådana. På Åland har man ännu […]

Läs mer Är regeringen med på tåget?

Funktionsrätt

Lagtingsmåndagen började med en frågestund. Ett av de tillfällena där man som lagtingsledamot i opposition har möjlighet att ställa frågor om hur olika ärenden och frågor fortskrider inom regeringsblocket. Idag frågade jag vad landskapsregeringen ämnar göra med rådet för de som har någon form av funktionsnedsättningar. Man har i ett meddelande till intresseorganisationerna för dessa […]

Läs mer Funktionsrätt

Mål 7 och nerkissade byxor

Ordförande, bästa stadsfullmäktige. Jag har till mitt anförande i budgetdebatten tagit fasta på det sjunde målet för mandatperioden 2021-2023 ”Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljö- och klimatfrågor samt cirkulär ekonomi i hela koncernen.” Hur ser det då egentligen ut i verkligheten, vid upphandlingar,  vid genomförande av projekt, hur hanterar staden som helhet de  rätt […]

Läs mer Mål 7 och nerkissade byxor

Mer människor, mindre betong

Talman, det låter som en slagkraftig dänga för dem som är missnöjda med den nuvarande regeringens budgetförslag. Mer människor mindre betong! Som socialdemokrat är det lätt att sakna de långsiktiga satsningarna på att minska arbetslösheten och jag saknar särskilt satsningarna på de som redan är marginaliserade och utanför arbetsmarknaden. -Dagens arbetsmarknad är i ständig förändring […]

Läs mer Mer människor, mindre betong

Vuxenstudiestödet

Arbetslösheten på Åland slår nya höjdrekord och särskilt arbetstagarna i turistkommunerna Eckerö och Mariehamn är hårt drabbade. Pandemin och de åtgärder som vidtagits har drabbat hela vårt samhälle, de branscher med många arbetstagare på Åland drabbats extra hårt inom sjöfart, turism, logi och service. Dessa människor har haft en fast anställning, ett säkert jobb, många […]

Läs mer Vuxenstudiestödet

Rea inte ut stadens själ

Byggnadsvård är i ropet, byggnadsvårdsgrupper, föreningar och organisationer växer runtom i norden. SVT fick backa i beslutet om att lägga byggnadsvårdsserien ”Det sitter i väggarna” på is på grund av en stark opinion bland tittarna. Genuint hantverk, kunskap i hållbart byggande och traditionella färger, metoder och restaurering av våra kulturobjekt är nödvändiga förutsättningar när vi […]

Läs mer Rea inte ut stadens själ

Sju män och två kvinnor

Jag har lämnat in en skriftlig fråga till Landskapsregeringen. Orsaken är att man tillsatt en arbetsgrupp som skall se över jordförvärvs- och näringsrätten. Det som förvånar mig är att då man i vanliga fall för att uppnå en jämnare könsbalans begär in två namn från varje partigrupp för att det inte skall bli så här […]

Läs mer Sju män och två kvinnor